vondeladviseurruimte.nl

Welkom op mijn website.

Deze website is nog volop in ontwikkeling.

"Grunniger Smoak"


Als stedenbouwkundig ontwerper heb ik ruim 40 jaar ervaring in ontwerp en ontwikkeling van integrale ruimtelijke plannen en projecten. Van concrete bouwplannen tot ruimtelijke projecten op buurt-, wijk-, en stedelijk niveau. Momenteel heb ik meer ruimte en tijd beschikbaar om me in te zetten voor maatschappelijke vraagstukken op mijn vakgebied.

Mijn bijzondere aandacht heeft de ontwikkeling van de regio Groningen, het Ommeland, de krimp van de kleine dorpen, het adviseren en het ondersteunen bij projecten gericht op het in stand houden en versterken van de leefbaarheid van kleine dorpen.

Een actueel thema is de ontwikkeling van een regionale voedselvisie. De stad Groningen is voor het jaar 2011 uitgeroepen als "Hoofdstad van de Smaak". Carolyn Steel (Hungry City: How Food Shapes our Lives), heeft in samenwerking met de stad Groningen een inspiratiedocument gemaakt waarin ze aangeeft dat voedselnetwerken de krachtlijnen zijn van de eetcultuur. Hoe fijnmaziger en verweven deze netwerken zijn des te meer sociale 'voeding' ze kunnen leveren.
"Door goed te eten en het voedsel zelf te verbouwen, te koken en te delen en het afval te verwerken, kunnen mensen meer tijd dichter bij de natuur besteden, meer fysiek actief zijn, zich nuttiger voelen, beter met elkaar samen te werken ...."

Ik ben gestart om op lokale schaal in Onderdendam een project in het kader van deze voedselvisie op te zetten. In nauwe samenwerking met de Vereniging Dorpsbelangen (VDO).

De opzet en de uitwerking hiervan zal onder meer op deze website worden uitgewerkt.

foto van wim van vondel

Wim van Vondel

Adviseur ruimte

Ik ben bereikbaar via mijn emailadres: info@vondeladviseurruimte.nl of telefoon 06-27191863

visitekaart van wim van vondel